El dit en ressort o dit en molla

Creat:18-02-2013 || Actualitzat: 10-02-2020
Trigger finger

El dit en resort és una de les tenosinovitis estenosants més freqüents, i una causa comú de dolor i alteració de la funció en la mà.

Què és un dit en resort?

El dit en resort és un engruiximent o nòdul que afecta als tendons flexores dels dits. Generalment el diagnòstic se basa en la historia clínica detallada i en l’exploració física. Rarament se necessiten altres exploracions per al diagnòstic. La radiografia simple ajuda a descartar altres causes de dolor en la mà i que pot estar associat al dit en resort, però no és necessària en termes generals.

Quins són els símptomes del dit en resort?

Inicialment el pacient nota un “clic” no dolorós en el palmell de la mà a nivell de la base del dit. Progressivament apareix el dolor i pot arribar a bloquejar-se el dit en flexió, precisant l’ajut de l’altra mà per estirar completament el dit. En casos, molt poc freqüents, en que se manté sempre el dit doblegat de forma crònica, poden aparèixer rigideses articulars.

Còm es tracta el dit en ressort?

Inicialment el tractament ha de ser conservador, i consisteix en repòs,  anti-inflamatoris, modificació de l’activitat, fisioteràpia i en ocasions infiltracions amb corticoides. Diferents sèries publiquen bons resultats amb aquests mètodes al voltant del 60% con mesures conservadores. Tot i aquests bons resultats, la simptomatologia pot reaparèixer. En els casos en que no millora o reapareix la simptomatologia, el seu cirurgià de Mà li por recomanar una intervenció quirúrgica.

La cirurgia consisteix en alliberar els tendons en el lloc on es troben comprimits, seccionant la politja que els conté. La cirurgia es realitza en la cara palmar de la base dels dits. Amb una incisió petita, s’identifica la politja on es produeix el bloqueig del tendó, i se secciona. Aquesta cirurgia es realitza amb anestèsia regional o local, i en règim ambulatori, és a dir, sense ingrés. Des del primer dia s’encoratja a que el pacient mogui els dits i habitualment en poques setmanes s’està completament recuperat. En mans d’un cirurgià de Mà, és una cirurgia amb uns resultats previsiblement bons, i una taxa de possibles complicacions molt baixa.

Si vostè creu que pot tenir un dit en ressort, no dubti en demanar cita amb algún dels especialistes en Cirurgia de Mà que formen IBACMA. El seu Cirurgià de Mà l’assessorarà sobre la necessitat o no de tractament quirúrgic, i li explicarà quin és el resultat de la cirurgia i les seves possibles complicacions. No se n’oblidi de demanar qualsevol dubte que pugui tenir al respecte.

IBACMA-Institut Balear de Cirurgia de Mà. Policlínica Miramar. Palma de Mallorca.

Tots els artícles