Aquesta pàgina web ha estat creada per l'Institut Balear de Cirurgia de la Mà (en endavant IBACMA), amb caràcter informatiu.El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSI - Llei 34/2002, de 11 de juliol.)

Segons les obligacions establertes a la LSSICE, es detalla a continuació la informació relativa a IBACMA 2005, SL (Institut Balear de Cirurgia de la Mà), amb CIF B57329682 i domicili social a l'Avda Pasqual Ribot, 54, 6o ,07011 (Palma de Mallorca) i direcció de correu electrònic info@ibacma.com Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Tom 2116, Llibre 0, Foli 35, Fulla PM-49.887, Inscripció 1

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.ibacma.com , està registrat a favor de IBACMA-Institut Balear de Cirurgia de la Mà, amb CIF B57329682 i domicili social a l'Avda Pasqual Ribot, 54, 6o ,07011 (Palma de Mallorca) i adreça de correu electrònic info@ibacma.com

El responsable mèdic d'aquest web és el Dr. Guillem Salvà Coll, metge especilista en Cirurgia Ortopèdica Traumatologia, i Cirurgià de Mà i Canell, número de col.legiat 0730116, Col.legi Oficial de Metges de les Illes Balears

 1. Propietat intel·lectual del web: Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de IBACMA o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts ia qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de els mateixos.Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de IBACMA.Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.
 2. Nul·litat en cas de prohibició: Aquest lloc web i el seu contingut persegueixen complir les lleis i reglaments d'Espanya i de la UE.Tot i que la informació d'aquest lloc web és accessible a usuaris de fora d'Espanya.Altres països poden disposar de requisits legals o reglamentaris i pràctiques mèdiques que difereixin de les d'Espanya.Aquest lloc conté enllaços a altres llocs alguns d'elles fora d'Espanya.Aquests llocs poden contenir informació que només és apropiada per al país d'origen de què es tracti.Qualsevol oferta d'un producte o serveis que efectua en aquest lloc web serà nul·la si està prohibida.
 3. Contingut del web i enllaços: IBACMA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina http://www.ibacma.com/ .La presència d'aquests enllaços s'ofereix com a servei de valor afegit als nostres visitants, té una finalitat informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixen a la pàgina web de destí.Intentem seleccionar acuradament les pàgines web que creiem són útils i compleixen els nostres estàndards.No obstant això, pel fet que les pàgines web canvien molt ràpidament, no podem garantir aquests estàndards en tots els enllaços a pàgines web que proporcionem, ni acceptar cap responsabilitat del contingut de les pàgines web externes a IBACMA.De la mateixa manera, es pot accedir a aquest lloc web des vincles de tercers sobre els quals IBACMA manca de control.IBACMA no efectua garanties ni manifestacions de cap tipus sobre l'exactitud, actualitat o exhaustivitat de la informació continguda en aquests llocs web i no respondrà pels danys o perjudicis de cap tipus derivats d'aquests continguts o informació.La inclusió d'un vincle d'un tercer no suposa una ratificació o recomanació de IBACMA.En cas que IBACMA tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent al més aviat possible.
 4. Actualització i modificació de la pàgina web: IBACMA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat sobre això.
 5. Indicacions sobre aspectes tècnics: IBACMA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'internet o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control .Des IBACMA, no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza de els perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.També queda exonerat de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
 6. Tractament de dades de l'usuari: Quan es fa una consulta a través del formulari de sol·licitud d'informació de la pàgina web, amb la resposta rebrà una còpia del seu missatge al correu electrònic facilitat.Les dades que proporcioni no seran enregistrades.Avís sobre la utilització de cookies.Algunes pàgines web IBACMA emmagatzemen certes parts d'informació denominades "cookies" a l'ordinador del visitant.Aquests "cookies" es remeten només a la pàgina web que les va emmagatzemar quan l'usuari torna a accedir a aquesta pàgina web.Els "cookies" poden dir-nos com i quan són visitades les pàgines web i per quanta gent.Aquesta tecnologia no emmagatzema informació personal identificable, la informació s'obté de forma agregada, no identificable.Amb la informació que obtenim mitjançant aquesta tecnologia, esperem millorar les nostres pàgines web.L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l'opció corresponent en el seu programa de navegació.
 7. Legislació i jurisdicció aplicable: Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.
 8. Informació mèdica: Aquest lloc web pot contenir informació general relativa a diverses situacions mèdiques i al seu tractament.Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitat informativa i no pretén substituir el consell del metge.No ha d'utilitzar la informació continguda en aquest lloc web per diagnosticar un problema de salut o de condició física.Sempre ha de consultar a un metge.
 9. Patrocini de la Web: Aquesta Web està patrocinada autoritzada en IBACMA-Institut Balear de Cirurgia de la Mà.
 10. Política publicitària: Aquesta web no conté cap tipus de publicitat.
 11. Canvis: Qualsevol canvi en aquesta política de privacitat serà comunicada oportunament en aquesta mateixa pàgina web.
 12. Google Analytics: Aquest lloc web utilitza Google Analytics per a analitzar les visites al lloc web i així millorar els eseus continguts. Per a més informació sobre la política de privacitat de Google Analytics, visiti el següent enllaç: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament

Darrera actualització del text: 10/10/2012