Artrosi de la base del polze: la Rizartrosi

Creat:20-10-2012 || Actualitzat: 10-02-2020
Thumb base osteoarthritis: first carpometacarpal osteoarthritis

L’artrosi és una condició degenerativa en la que es produeix una alteració en el cartílag de les articulacions. És una alteració diferent a les anomenades artritis, on el component principal d’aquestes alteracions és la inflamació sistèmica, que també pot afectar a les articulacions. L’artrosi pot ser primària (no es coneix l’origen) o secundària a altres processos, com per exemple després d’una fractura que afecti a l’articulació, o altres malalties per dipòsit de cristalls com al gota, etc.

         La prevalença de l’artrosi augmenta amb l’edat, de forma que s’ha calculat que el 78% dels homes i el 99% de les dones majors de 65 anys, tenen canvis en les radiografies suggestius d’artrosi. Afecta més freqüentment a les dones que als homes.

         L’articulació trapecimetacarpiana, a la base del polze, és una de les més freqüentment afectades.

Diagnòstic

Generalment el diagnòstic es basa en la història clínica detallada, l’exploració física meticulosa i en els estudis radiològics, gaire bé sempre la radiografia simple.

Els símptomes més comuns són el dolor, deformitat, crepitació. El dolor de forma característica és mecànic, és a dir, després de realitzar activitats de moderada intensitat, i a vegades apareix al cap d’hores d’haver realitzat el sobreesforç.  Quan l’artrosi està molt avançada, apareix una deformitat a la base del polze, degut a l’aparició d’osteòfits (eixamplament de les superfícies òssies), i a vegades el polze es col·loca més cap a dins del palmell de la mà.

Tractament

És important aclarir que l’artrosi en sí, no té cap tractament curatiu a dia d’avui. Però, a diferència del que es creu en general, l’artrosi a les mans (i també a altres articulacions) sí que té tractament. Aquest tractament va encaminat a millorar els símptomes de l’artrosi (sobretot el dolor), i l’alteració de la funció que això provoca a nivell de la mà. Existeix una escala de tractament que va des de les mesures conservadores (antiinflamatoris, ortesis, rehabilitació, teràpia ocupacional,...) al tractament quirúrgic. En general, s’inicia amb el tractament conservador, i si aquest no proporciona una millora significativa del dolor i de la funció, es planteja el tractament quirúrgic.

Tractament conservador

El tractament inicial va dirigit als aspectes mecànics i biològics de la malaltia. Per disminuir l’estrès mecànic, es recomanen períodes de repòs funcional, modificació de l’activitat, i en ocasions fèrules o ortesis. Es recomana utilitzar medicació antiinflamatòria i/o analgèsics. No hi ha cap fàrmac que s’hagi trobat més eficaç que un altre, però existeix variabilitat en la resposta individual, no a tothom li funciona de forma igual la mateixa medicació. A més dels antiinflamatoris, li poden recomanar prendre condroïtin sulfat. Aquesta medicació no cura l’artrosi, però es diu que alenteix el procés degeneratiu de les articulacions i millora el dolor en aproximadament un 80% dels pacients. Aquesta medicació s’ha de prendre de forma continuada, i a vegades es recomanen períodes de descans. En altres ocasions pot estar indicada la fisioteràpia i teràpia ocupacional, que poden donar un alleujament important de la simptomatologia. Les infiltracions poden alleujar el dolor de forma temporal en casos seleccionats.

Tractament quirúrgic

Quan totes les mesures conservadores fallen, i la simptomatologia és prou important, especialment el dolor, l’especialista li pot recomanar una intervenció quirúrgica per millorar la seva simptomatologia.

Existeixen moltes tècniques quirúrgiques per al tractament de l’artrosi.

A nivell de la base del polze, bàsicament hi ha tres tipus de tractament: la pròtesi, la fixació de l’articulació i la resecció del trapezi amb reconstrucció dels lligaments.

Cada una d’aquestes tècniques tenen la seva indicació, les seves avantatges i inconvenients. La decisió d’una tècnica o una altra depenen de factors individuals i mèdics, i no es pot generalitzar el tractament.  A IBACMA, tenen una ampla experiència en el diagnòstic i tractament de l'artrosi de la base del polze.  El seu cirurgià de Mà li indicarà quina és la més apropiada en el seu cas. Recordi demanar qualsevol dubte que li pugui sorgir. És important saber quines són les expectatives dels resultats del tractament que li proposin. No dubti en demanar cita per qualsevol dels especialistes en cirurgia de mà que formen IBACMA, els doctors Guillem Salvà i Xavier Terrades, en la Policlínica Miramar (Palma de Mallorca).

Tots els artícles