L'artrosi dels dits de la mà

Creat:02-03-2013 || Actualitzat: 07-02-2020
Osteoarthritis of the fingers

L’artrosi és una condició degenerativa en la que es produeix una alteració en el cartílag de les articulacions. És una alteració diferent a les anomenades artritis, on el component principal d’aquestes alteracions és la inflamació sistèmica, que també pot afectar a les articulacions. L’artrosi pot ser primària (no es coneix l’origen) o secundària a altres processos, com per exemple després d’una fractura que afecti a l’articulació, o altres malalties per dipòsit de cristalls com al gota, etc.

         La prevalença de l’artrosi augmenta amb l’edat, de forma que s’ha calculat que el 78% dels homes i el 99% de les dones majors de 65 anys, tenen canvis en les radiografies suggestius d’artrosi. Afecta més freqüentment a les dones que als homes.

         En els dits, les articulacions que més sovint s’afecten són les interfalàngiques distals (a prop de les ungles) després les articulacions interfalángiques proximals.

Diagnòstic

Generalment el diagnòstic es basa en la història clínica detallada i en els estudis radiològics, gaire bé sempre la radiografia simple.

Els símptomes depenen de la localització de l’artrosi. De forma general, els símptomes més comuns són el dolor, deformitat, crepitació i pèrdua de mobilitat progressiva. El dolor de forma característica és mecànic, és a dir, després de realitzar activitats de moderada intensitat, i a vegades apareix al cap d’hores d’haver realitzat el sobreesforç.  A nivell de l’articulació interfalàngica distal, pot aparèixer un engruiximent de l’articulació i nòduls, anomenats nòduls de Heberden, que poden provocar una deformitat progressiva del dit i a vegades de l’ungla. A nivell de l’articulació interfal`ngica proximal, el dolor y la pèrdua de mobilitat, són els símptomes principals. La deformitat també és freqüent.

Tractament conservador

Actualment, no hi ha cap tractament que curi l’artrosi. Però sí que existeixen diversos tractaments que van encaminats a millorar la simptomatologia i la funció de la mà i del canell. El tractament inicial va dirigit als aspectes mecànics i biològics de la malaltia. Per disminuir l’estrès mecànic, es recomanen períodes de repòs funcional, modificació de l’activitat, i en ocasions fèrules o ortesis. Es recomana utilitzar medicació anti-inflamatòria i/o analgèsics. No hi ha cap fàrmac que s’hagi trobat més eficaç que un altre, però existeix variabilitat en la resposta individual, no a tothom li funciona de forma igual la mateixa medicació. A més dels anti-inflamatoris, li poden recomanar prendre condroïtin sulfat. Aquesta medicació no cura l’artrosi, però es diu que alenteix el procés degeneratiu de les articulacions. Aquesta medicació s’ha de prendre de forma continuada, i a vegades es recomanen períodes de descans. En altres ocasions pot estar indicada la fisioteràpia i teràpia ocupacional, que poden donar un alleujament important de la simptomatologia. Les infiltracions rarament s’utilitzen en el tractament de l’artrosi dels dits de la mà.

Tractament quirúrgic

Quan totes les mesures conservadores fallen, i la simptomatologia és prou important, especialment el dolor, l’especialista li pot recomanar una intervenció quirúrgica per millorar la seva simptomatologia.

Existeixen diverses tècniques quirúrgiques per al tractament de l’artrosi. De forma general, les més freqüentment utilitzades a nivell dels dits són la fixació definitiva de l’articulació, encaminada a corregir la deformitat i millorar el dolor, i les pròtesis a nivell de l’articulació interfalàngica proximal. També es pot realitzar el que s’anomena denervació selectiva de l’articulació. Aquest és un tractament que no modifica la progressió de l’artrosi. Consisteix en “tallar” els petits nervis que van a l’articulació per millorar o reure completament el dolro provocat per l’artrosi. Això s’aconsegueix en aproximadament un 80% dels pacients que tenen artrosi en les articulacions interfalàngiques i es tracten amb aquesta tècnica. L’avantage d’aquesta técnica és que és molt poc agressiva i permet realizar altres tècniques en cas de que no milloràs el dolor.

Cada una d’aquestes tècniques tenen la seva indicació.A IBACMA, tenen una ampla experiència en el diagnòstic i tractament de l'artrosi de les mans, canell i colze.  El seu cirurgià de Mà li indicarà quina és la més apropiada en el seu cas. Recordi demanar qualsevol dubte que li pugui sorgir. És important saber quines són les expectatives dels resultats del tractament que li proposin. No dubti en demanar cita per qualsevol dels especialistes en cirurgia de mà que formen IBACMA, localitzat a Policlínica Miramar.

Tots els artícles