Com actuar en cas de trobar-se un ferit amb una amputació?

Creat:19-01-2014 || Actualitzat: 07-02-2020
How to act in the event of a wound with amputation?

Les amputacions en l’extremitat superior es un lesió poc freqüent. Tot i així, tots ens podem trobar un dia en una situació d’aquestes. Per aquest motiu, vos donam algunes recomanacions per procedir de la millor forma possible.

Per poder efectuar el reimplantament d’un membre amputat, és necessari tenir molt en compte les següents recomanacions:

  • No perdre la calma!!! Lo primer es atendre al ferit. 
  • Posar un embenat compressiu en el membre ferit amb l’objectiu d’aturar l’hemorràgia, i mantenir l’extremitat elevada per damunt del nivell del cor. No col·locar MAI un torniquet. Només s’ha de posar en cas de ser imprescindible i per personal qualificat!!!
  • CRIDA al 061.  Informa de la localització on ha ocorregut l’accident,  el tipus de lesió (net, per esclafament o per arrencament), i de l’estat del ferit.

 

Com mantenir en correctes condicions la part amputada de la mà o extremitat superior?

  • Embolicar la part amputada en una gassa o pedaç net o estèril si és possible. No posar en contacte cotó amb les parts ferides.
  • Introduir la part amputada en una bossa de plàstic o recipient hermètic, con la finalitat d’evitar que hi entri aigua.
  • Posar la bossa en aigua i gel o en gel picat. No s’ha de posar el gel en contacte directe amb la part amputada ja que aquesta se congelaria i no podria reimplantar-se.
  • No realitzar cap tipus d‘exploració, ni intentar netejar o desinfectar la extremitat ferida ni la part amputada. No donar res de menjar, medicaments ni cap tipus de begudes al ferit.
  • Si l’amputació és incompleta es procedeix igual, però es col·locarà una fèrula que mantingui immòbil l’extremitat.

 

No ho oblidis…. CRIDA al 061!!

 

Una vegada el ferit sigui traslladat al centre hospitalari, ells s’encarregaran d’avisar l’especialista en cirurgia de Mà i Microcirurgia, per a que sigui qui valori la idoneïtat de realitzar el reimplantament, i realitzar la intervenció.

Tots els artícles