Consells previs a una cirurgia d'extremitat superior

Creat:18-06-2012 || Actualitzat: 07-02-2020
Advice for upper limb surgery

A IBACMA - Institut Balear de Cirurgia de Mà, ens preocupem de que si vostè ha de ser sotmès a una intervenció, aquesta repercuteixi el mínim possible en les seves activitats habituals. 

El seu cirurgià li ha diagnosticat una patologia que pot beneficiar-se d’una operació. Abans de l’operació, el seu especialista realitzarà una sèrie d’exploracions complementàries per confirmar el diagnòstic i per planificar la cirurgia. A més a més, li proporcionarà tota la informació referent a la patologia que vostè pateix, li explicarà en què consisteix l’operació, quines són les complicacions, els riscs personalitzats, possibles ròssecs y si existeixen altres alternatives  de tractament.

 

Si vostè està d’acord, com a pas final, haurà de signar un document que li entregarà el seu especialista, en el que fa constar la seva satisfacció amb la informació rebuda, i  el seu consentiment per a que li pugui ser realitzada la intervenció quirúrgica.  Si no firma aquest document, NO se li pot realitzar l’operació.

El més important que vostè ha de fer, es demanar al seu cirurgià:

quin tipus de cirurgia es realitzarà?

quines alternatives de tractament hi ha?

Quines són les possibles complicacions?

Quant de temps creu que estarà per recuperar-se i què ha de fer durant aquest període?

I qualsevol altre dubte que se li ocorri,…

 

Estudis preoperatoris

Depenent del tipus d’intervenció i de les condicions del pacient, seran necessaris uns estudis previs a la intervenció, que seran realitzats i avaluats per l’especialista en Anestesiologia i Reanimació o per un especialista en Medicina Interna.  En general se solen realitzar anàlisis de sang, proves de coagulació, electrocardiograma i en ocasions radiografia de tòrax.

És important que informi al seu metge de totes les malalties que té o hagi tingut, per exemple la tensió alta, diabetis, problemes de cor, problemes respiratoris,  etc. I que li informi de tots els medicaments que estigui prenent .

 

Com serà l’anestèsia?

L’anestesiòleg serà qui decideixi el tipus d’anestèsia que es realitzarà, en funció de les seves característiques personals i el tipus de cirurgia a la que s’ha de sotmetre. Així, l’anestèsia pot ser:

- Anestèsia local: només s’anestesia la zona on s’ha de realitzar l’operació.

- Anestèsia regional: s’anestesia només el braç en el que s’ha de realitzar la cirurgia.

- Anestèsia general: el pacient es dorm per complet, y se manté la respiració a través de la intubació endotraqueal o mascareta laríngia i ventilació mecànica.

En la majoria de cirurgies de la mà y extremitat superior, se sol utilitzar l’anestèsia regional o local.

El dia de la intervenció

- S’ha de dutxar i rentar-se el cabell el dematí abans d’anar al centre sanitari.

- Utilitzi roba còmoda per vestir-se i desvestir-se, sense joies, rellotges, maquillatge ni esmalt d’ungles.

- Acudeixi al centre sanitari en el dia i a la hora en que ha estat citat.

- Es recomanable anar acompanyat d’un altre adult, recordant que no s’ha de conduir després de la intervenció.

- El dia de la intervenció ha d’estar en dejú, sense beure ni menjar, encara que s’hagi de prendre alguna medicació si no se li indica lo contrari.

- Si està fent algun tractament, ha de dur la seva medicació.

- No dubti en demanar i plantejar totes les dubtes que tingui.

 

Després de la Intervenció

- No s’ha de conduir ni beure begudes alcohòliques.

- No fumi ja que facilita les infeccions respiratòries, impedeix una bona oxigenació dels teixits en la zona operada i alenteix el procés de recuperació.

- Faci repòs relatiu a casa y passegi el més aviat que pugui per facilitar la circulació sanguínia.

- Mantingui la mà en una posició elevada per damunt del cor, i mogui constantment els dits.

- No se posi ni anells ni polseres en la mà operada.

- Pot notar dolor en la ferida que disminueix progressivament. Prengui la medicació que  se li indiqui i que consta en el full d’alta hospitalària que se li entregarà.

 

En el que fa referència a les seves peces de roba per vestir ha de tenir en compte el següent:

Dugui roba fàcil de vestir, que pugui posar-se vostè sol (mànigues amples, colls amples i roba sense botons,  cremalleres,...)

Si ha de dur guix o embenats gruixuts, eviti les peces de màniga llarga.

Les sabates sense cordons són més senzilles de calçar.

Li resultarà difícil posar-se mitges.

També li serà incòmode posar-se joies.

Es millor dur ulleres que lentilles fins que se les pugui posar i treure amb facilitat.

Si la mà que s’ha d’operar és la seva mà dominant pot presentar dificultat temporal per escriure amb claredat.

 

Consells

- Faci una llista de les coses que li preocupen respecte a la cirurgia, postoperatori, possibles complicacions, etc... abans  de l’operació. Sovint a la primera consulta, quan el seu cirurgià li proposa una operació, se’ns obliden moltes preguntes que ningú millor que el seu cirurgià per a que li doni les respostes.

Els cirurgians de Mà de formen IBACMA, el Dr. G. Salvà i el Dr. X. Terrades, tenen una ampla experiència en cirurgia de mà, i li podran resoldre qualsevol dubte que tingui.

Tots els artícles