El dolor en la mà i canell del guitarrista de Rock

Creat:16-03-2014 || Actualitzat: 07-02-2020
The pain in the hand and wrist of the rock guitarist

El dolor en la mà i el canell en guitarristes, és bastant freqüent, degut habitualment a un sobre-ús, i sovint a una tècnica deficient, tant en la postura com en l’execució. Totes les tècniques que s’utilitzen per tocar l’instrument  són artificials per a la guitarra, i hi ha un conflicte entre la tècnica i el comportament natural dels dits i del canell.

Per exemple, quan tocam una escala, aquesta és natural pel que fa a la seqüència dels dits, mentre que quan es toca per terceres, és més “anti-natural”.

Quan tocam amb la mà dreta acords (rascar les cordes), la mà segueix un moviment natural de dalt a baix i alrevés. Amb la mà esquerra, quan tocam  amunt i avall en la mateixa corda, això també és natural, mentre que quan es toca de forma alterna i en diferents cordes, aquest moviment es torna artificial.

Aquests moviments artificials o “anti-naturals”, són els que poden acabar provocant problemes a les mans, com per exemple tendinitis, especialment quan no es tenen en compte una sèrie de recomanacions bàsiques per a l’execució d’aquestes tècniques:

1.- Triar una guitarra que s’adapti a noltros i a les nostres mans. Això inclou el tamany, el pes, i de forma especialment important el màstil. Existeixen diferents tipus de forma del màstil (contorn normal, gruixut, fi, en forma de V i en quilla de vaixell), i cada un d’ells té unes característiques específiques. Per  terme general, mans grosses, màstil gruixut, i mans petites, màstil fi.

2.- Adoptar una postura correcta mentre es toca. Evita tocar estirat al llit o al sofà!! Sobre tot si hi dediques moltes hores. Una postura correcta evitarà molts de problemes de coll i columna. Una mala postura al tocar fa que tota l’extremitat  superior estigui en una postura forçada, que acabarà donant problemes de sobrecàrrega a l’espatlla, colze, canell i mà!!!

3.- Realitzar exercicis d’encalentiment abans de començar a tocar i realitzar pauses freqüents quan es toca. No hi ha una pauta fixa en aquest aspecte. Això varia per cada guitarrista, però en termes generals es recomana descansar durant 15-20 minuts cada 30 o 40 minuts de pràctica. Aquest temps de descans es pot dedicar a fer altres tècniques o a estudiar teoria! L’estudi de peces difícils o la pràctica d’escales per augmentar la rapidesa, s’han de fer en tandes curtes i separades, per evitar una sobrecàrrega i desencadenar dolor!!

L’aparició de dolor o dificultat al tocar, pot estar relacionat amb un ampli ventall de patologies: tendinitis, síndromes de compressió de nervis, dit en resort, malaltia de Dupuytren, artrosis, etc… Si això passa, és imprescindible la valoració per un especialista en Cirurgia de Mà. L’abordatge no especialitzat d’aquestes patologies en músics professionals, pot desencadenar problemes més greus que a vegades obliguen fins i tot a deixar l’instrument.

No dubti en demanar cita a IBACMA- Institut Balear de Cirurgia de Mà.  El Dr. Guillem Salvà, a Policlínica Miramar (Palma de Mallorca), té un especial interès i formació específica en el diagnòstic i tractament de la patologia de la mà en els músics. Ell li podrà realitzar una valoració completa i assessorar-lo de quines són les millors opcions de tractament que se li poden oferir.

Tots els artícles